NÖAAB Krems Stadt gratuliert NÖAAB Bezirksobmann Roman Janacek

Dr. Johann Lindenhofer, NÖAAB Bezirksobmann Mag. Roman Janacek, NÖAAB Obmann Stadt Krems OPO GR Andreas Ettenauer;

Der NÖAAB Krems Stadt überbringt die besten Wünsche an NÖAAB Bezirksobmann Bgm. Mag. Roman Janacek