NÖAAB Krems Stadt verteilt Ostereier am Täglichen Markt

Hubert Binder, NÖAAB Bezirksobmann Bgm Mag. Roman Janacek, GR KR Martina Höllerschmid, NÖAAB Stadtgruppenobamann GR Andreas Ettenauer, Servin Ganglberger, Bgm Anton Pfeifer, Dr. Johann Van Lindenhofer;

Der NÖAAB Krems Stadt kann auf eine erfolgreiche Aktion zurückblicken.